Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie Kazimiera Zatylna 14774
Statut GOPS Kazimiera Zatylna 10574
Dni i godziny pracy Monika Koralewska 9027
Podstawa prawna działalności Kazimiera Zatylna 8359
Kadra Pracownicza Monika Koralewska 7858
Rejony pracy socjalnej Monika Koralewska 6518
Świadczenia rodzinne Monika Koralewska 5815
Fundusz alimentacyjny Kazimiera Zatylna 5698
Pomoc materialna dla uczniów Monika Koralewska 5398
Dodatki mieszkaniowe Monika Koralewska 5384
świadczenia z pomocy społecznej Monika Koralewska 4811
Dodatek Energetyczny Monika Koralewska 3026
Karta Dużej Rodziny Kazimiera Zatylna 2899
Program 500+ Monika Koralewska 952
Nabór na stanowisko pracy Monika Koralewska 756