Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie Kazimiera Zatylna 16637
Statut GOPS Kazimiera Zatylna 10855
Dni i godziny pracy Monika Koralewska 9134
Podstawa prawna działalności Kazimiera Zatylna 8411
Kadra Pracownicza Monika Koralewska 8128
Rejony pracy socjalnej Monika Koralewska 6656
Świadczenia rodzinne Monika Koralewska 5949
Fundusz alimentacyjny Kazimiera Zatylna 5759
Pomoc materialna dla uczniów Monika Koralewska 5535
Dodatki mieszkaniowe Monika Koralewska 5444
świadczenia z pomocy społecznej Monika Koralewska 4909
Dodatek Energetyczny Monika Koralewska 3092
Karta Dużej Rodziny Kazimiera Zatylna 2958
Program 500+ Monika Koralewska 1155
Nabór na stanowisko pracy Monika Koralewska 1137