Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie Kazimiera Zatylna 15793
Statut GOPS Kazimiera Zatylna 10757
Dni i godziny pracy Monika Koralewska 9102
Podstawa prawna działalności Kazimiera Zatylna 8394
Kadra Pracownicza Monika Koralewska 8062
Rejony pracy socjalnej Monika Koralewska 6601
Świadczenia rodzinne Monika Koralewska 5905
Fundusz alimentacyjny Kazimiera Zatylna 5735
Pomoc materialna dla uczniów Monika Koralewska 5483
Dodatki mieszkaniowe Monika Koralewska 5430
świadczenia z pomocy społecznej Monika Koralewska 4885
Dodatek Energetyczny Monika Koralewska 3075
Karta Dużej Rodziny Kazimiera Zatylna 2939
Program 500+ Monika Koralewska 1078
Nabór na stanowisko pracy Monika Koralewska 1077