Podstawa prawna działalności


Uchwała Nr IV/19/1990
Rady Gminy w Borowie
z dnia 14.09.1990 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na podstawie art.7 ust.1 kpt. 6 i art.18 ust 2 kpt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami).
Rada Gminy w Borowie, uchwala co następuje:
§ 1.
Tworzy się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie zwany dalej Ośrodkiem.
§ 2.
1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną podporządkowaną Radzie Gminy.
2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Gminy
§ 3.
Szczegółowy zakres działania Ośrodka i jego organizację określa regulamin uchwalony przez Zarząd Gminy.
§. 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia .
Informacja wytworzona przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  20‑03‑2012 11:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  20‑03‑2012 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2012 12:01:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie