Dodatek Energetyczny


DODATEK ENERGETYCZNY

Od stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny.

 

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.  wynosi:

1. 11,29 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

2. 15,68 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

3. 18,81 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza , w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca
z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie po 2 stycznia 2014r. Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

1.kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 

 

 


 
Informacja wytworzona przez:
Monika Koralewska
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:(71) 3933155 fax: (71) 3933155
, w dniu:  17‑06‑2014 13:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kazimiera Zatylna
email: pomoc@gopsborow.pl tel.:71 3933155 fax: 713933155
, w dniu:  17‑06‑2014 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2016 09:18:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie